data.gov.vn

Điểm đầu mối công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Dữ liệu mở
N D X P

Hiện trạng kết nối chia sẻ dữ liệu

Số giao dịch năm 2023

0

Số giao dịch năm 2022

0

Đơn vị kết nối

0

Tổng số giao dịch

0

Hệ thống thông tin đã khai thác

0

Hiện trạng cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục CSDLQG được quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Cơ sở dữ liệu quốc gia Hệ thống Dữ liệu Pháp lý Chuẩn
trao đổi
Kết nối
NGSP
1 CSDLQG về Dân cư
2 CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai quốc gia
4 CSDLQG về tài chính
5 CSDLQG về Bảo hiểm
6 CSDLQG về thống kê,tổng hợp dân số
Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID - 19

Tin tức mới cập nhật

placeholder image

Bình định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh...

01/09/2022 15:01

Ngày 16/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ban...

placeholder image

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP: Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở...

08/07/2022 14:03

Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử...

placeholder image

Quảng Ngãi ban hành danh mục CSDL dùng chung

08/07/2022 09:40

Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh Quảng ngãi đã có quyết định số 862/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ...