data.gov.vn

Điểm đầu mối công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Dữ liệu mở
N D X P

Hiện trạng kết nối chia sẻ dữ liệu

Số giao dịch năm 2021

0

Số giao dịch năm 2020

0

Đơn vị kết nối

0

Tổng số giao dịch

0

Hệ thống thông tin đã khai thác

0

Hiện trạng cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục CSDLQG được quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Cơ sở dữ liệu quốc gia Hệ thống Dữ liệu Pháp lý Chuẩn
trao đổi
Kết nối
NGSP
1 CSDLQG về Dân cư
2 CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai quốc gia
4 CSDLQG về tài chính
5 CSDLQG về Bảo hiểm
6 CSDLQG về thống kê,tổng hợp dân số
Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID - 19

Tin tức mới cập nhật

placeholder image

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác CSDLQG về dân cư

01/01/2021 16:09

Để chuẩn bị cho CSDLQG về dân cư sẽ chính thức hoạt động chia sẻ dữ liệu cho các bộ, ngành,...

placeholder image

Sự sẵn sàng Trí tuệ nhân tạo toàn cầu năm 2020

25/12/2020 22:09

Hàng năm, Oxford Insights phối hợp Trung tâm Phát triển Nghiên cứu Quốc tế (IDRC) tổ chức đánh...

placeholder image

Long An ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

25/12/2020 15:40

Ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã có Quyết định số 4825 ban hành danh mục cơ sở...