data.gov.vn

Điểm đầu mối công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Dữ liệu mở
N D X P

Hiện trạng kết nối chia sẻ dữ liệu

Số giao dịch năm 2022

0

Số giao dịch năm 2021

0

Đơn vị kết nối

0

Tổng số giao dịch

0

Hệ thống thông tin đã khai thác

0

Hiện trạng cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục CSDLQG được quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Cơ sở dữ liệu quốc gia Hệ thống Dữ liệu Pháp lý Chuẩn
trao đổi
Kết nối
NGSP
1 CSDLQG về Dân cư
2 CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai quốc gia
4 CSDLQG về tài chính
5 CSDLQG về Bảo hiểm
6 CSDLQG về thống kê,tổng hợp dân số
Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID - 19

Tin tức mới cập nhật

placeholder image

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu

28/12/2021 12:51

Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số...

placeholder image

Ứng dụng công nghệ Blockchain để thiết lập thị trường dữ liệu – Phần 2: Giải pháp tiếp cận và mô...

05/10/2021 08:41

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu hiện trạng và nhu cầu ứng dụng blockchain triển khai...

placeholder image

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành danh mục dữ liệu mở

29/09/2021 09:09

Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP, Ngày 23/9/2021, Tổng Giám đốc BHXHVN ký ban hành Quyết...