Bộ Công an

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư
2 Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm
3 Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
4 Cơ sở dữ liệu hóa dược Việt Nam
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.