Thành phố Hà Nội

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Đăng ký kinh doanh
2 CSDL Đăng ký Hộ kinh doanh & HTX
3 CSDL Quản lý dự án đầu tư
4 CSDL Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp
5 Dữ liệu Hướng dẫn viên du lịch
6 Dữ liệu phân hạng khách sạn tư 1-3 sao
7 CSDL Giấy phép lái xe
8 Thông tin quy hoạch
9 CSDL Quản lý văn bản
10 CSDL cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân
11 CSDL cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
12 CSDL quốc gia về tài sản công
13 CSDL về giá cả hàng hóa, dịch vụ
14 CSDL về tài sản công: đất, nhà, ô tô và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu trở lên
15 Dữ liệu về kế hoạch vốn, thông tin giải ngân của của dự án đầu tư – Phần mềm đầu tư liên ngành
16 CSDL quản lý dữ liệu sinh vật hại (Cập nhật thông tin vào thứ 4 hàng tuần)
17 Số liệu sản xuất trồng trọt (1 tháng 1 lần vào 20 hàng tháng)
18 CSDL Tình hình nuôi trồng thủy sản (NTTS)
19 Dữ liệu Tình hình bệnh thủy sản
20 Dữ liệu Tình hình khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản
21 Dữ liệu Giá cả, thị trường tiêu thụ thủy sản
22 Dữ liệu Kết quả kiểm tra chất lượng, ATTP muối nhập khẩu
23 Dữ liệu Kết quả quản lý, đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.