angle-left null Tình hình công bố hợp quy theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Trang chủ

21/05/2020 07:30

(data.gov.vn) Ngày 01/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT).

Qua quá trình tổng hợp, tình hình công bố hợp quy theo Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT như sau:

 

1. Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC - Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

- Sản phẩm hàng hóa công bố hợp quy: Phần mềm hệ thống thông tin quản trị eDocmanPlus Phiên bản 3.0;

- Số liệu quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 102:2016/BTTTT;

- Loại hình đánh giá Bên thứ nhất (Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC).

2. Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân - Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 60 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Sản phẩm hàng hóa công bố hợp quy: Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Phiên bản 2.0);

- Số liệu quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 102:2016/BTTTT;

- Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất (Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân).

3. Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Địa chỉ: Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Sản phẩm hàng hóa công bố hợp quy: Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) Phiên bản 3.0;

- Số liệu quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 102:2016/BTTTT;

- Loại hình đánh giá Bên thứ nhất (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

4. Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Địa chỉ: Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Sản phẩm hàng hóa công bố hợp quy: Phần mềm Hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc VNPT-eDoc (VNPT-eDoc) Phiên bản 3.0;

- Số liệu quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 102:2016/BTTTT;

- Loại hình đánh giá Bên thứ nhất (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

theo https://aita.gov.vn/tinh-hinh-cong-bo-hop-quy


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu