angle-left null Tình hình triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
Trang chủ

11/05/2020 09:01

(data.gov.vn) Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và chính thức đưa vào vận hành trên toàn quốc từ năm 2010. Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp hiện đang lưu trữ thông tin về đăng ký kinh doanh của hơn một triệu doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc trên toàn quốc và được kết nối chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với Hệ thống thông tin của Tổng cục Thuế để cấp mã số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để người dân và doanh nghiệp tiếp cận một cách thuận tiện trong quá trình thành lập doanh nghiệp và gia nhập thị trường, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được xây dựng và phát triển từ năm 2014. Tính đến nay, đã có hơn 130 triệu lượt truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với bình quân hơn 10 triệu lượt người truy cập một tháng.

         Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng các quy trình nghiệp vụ để bảo đảm sự vận hành liên tục và ổn định của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp bao gồm các quy trình về giám sát cơ sở dữ liệu, quy trình an ninh bảo mật, quy trình sao lưu, khôi phục dữ liệu; quy trình hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp để cập nhật kịp thời chính xác thông tin của doanh nghiệp. Ngoài ra, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thực hiện các đợt hiệu chỉnh, rà soát dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

         Việc cập nhật thông tin liên tục của doanh nghiệp của 63 tỉnh / thành phố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu cho phép nắm bắt được thông tin hàng ngày về tình hình đăng ký doanh nghiệp trên cả nước (bao gồm doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp ngừng hoạt động hay doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là cơ sở để thực hiện hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh trong quy trình đăng ký doanh nghiệp duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí gia nhập thị trường.

          Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp đang thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

theo http://qcvn109.gov.vn/tin-tuc/tinh-hinh-trien-khai-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dang-ky-doanh-nghiep.html


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu